Office Bearers and Directors 2015-2017

Credai India Logo

Office Bearers and Directors Body Member of CREDAI KOLHAPUR (Formerly PBAK) for the year 2015 – 2017

Office Bearers and Directors 2015-2017

Board of Directors 2015-2017

Mr.Mahesh Yadav

President

Mr.Girish Raibage

IPP

Mr.Sujay Hosmani

Vice President

Mr.Vidhanand Bedekar

Hon. Secretary

Mr.Chetan Vasa

Hon. Treasurer

Mr.Nitin Jirge

Joint. Secretary

Mr.Vikrant Jadhav

Joint. Secretary

Mr.Pramod Salunkhe

Joint. Treasurer

Mr.Hemang Shah

Director

Mr.Satyajit Kapade

Director

Mr.Sangram Dalavi

Director

Mr.Prakash Devalapurkar

Director

Mr.Vijay Mangaonkar

Director

Mr.Rajesh Adake

Director

Mr.Pavan Jamadar

Director

Mr.Sanjay Shinde

Director

PAST Presidents

No. President Name Year
1 Mr. Sanjeev Kulkarni 1988-1992
2 Mr. Milan Gowarikar 1992-1996
3 Mr. R.A.(Bal) Patankar 1996-2001
4 Mr. V.B Patil 2001-2005
5 Mr. Ram Purohit 2005-2009
6 Mr. Rajeev Parikh 2011-2013
7 Mr.Girish Raibage 2013-2015